Nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik fotografii i multimediów.

Główny cel projektu to poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach, szkoleniach, doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Uczestnik projektu w pierwszej kolejności spotka się z doradcą zawodowym w celu ustalenia indywidualnego planu działania. Następnie uczestniczy w stażu lub w szkoleniu specjalistycznym lub w szkoleniu w zakresie kompetencji miękkich lub językowym.
Staż odbywa się w rzeczywistych warunkach pracy. Za udział w 150 godzinnym stażu uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości do 2000 zł. Możliwa jest również refundacja kosztów dojazdu, odzieży ochronnej oraz kosztów doposażenia stanowiska pracy.
Szkolenie kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, który potwierdza nabycie kompetencji zawodowych, społecznych lub językowych. Tak samo jak w przypadku stażu istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.

Rekrutacja kończy się 26 czerwca 2020 r., jednak wszelkie działania będą miały miejsce dopiero po wakacjach!

Aby wziąć udział w projekcie należy:
– zapoznać się z regulaminem projektu (pobierz)
– złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny (pobierz) w sekretariacie szkoły do 26 czerwca 2020 r.
– potwierdzić chęć udziału w projekcie do 7 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji
– złożyć oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)

Regulamin projektu oraz druk formularza rekrutacyjnego są dostępne w sekretariacie szkoły.

Pozostałe dokumenty znajdują się na stronie projektu Śląskie. Zawodowcy

Dodatkowych informacji udzielają:

  • pani Ewa Kałucka – szkolny specjalista ds. staży
  • pani Iwona Gawor – szkolny specjalista ds. szkoleń