Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w wyjeździe do Austrii w ramach projektu „Dziś staż, jutro praca” do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER foto pod hasłem „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód w trakcie realizacji stażu”.

Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników Konkursu w Programie.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać poprzez Formularz zgłoszeniowy zdjęcie prezentujące (w dowolny sposób) zawód, który odbywał staż/szkolenie w ramach realizacji projektu.

Zdjęcie może przedstawiać uczestników (maksymalnie 5 osób na zdjęciu) podczas wykonywania pracy w trakcie mobilności lub w sposób twórczy prezentować zawód wykonywany podczas mobilności.

Do jednego projektu można zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. Do każdego formularza można załączyć jedno zdjęcie (1 zgłoszenie = 1 zdjęcie).

Autorzy zdjęć i osoby występujące na zdjęciach otrzymają pakiety nagród rzeczowychponadto autorzy zdjęć otrzymają dyplomy laureackie.

W ramach promocji zrealizowanych działań projektowych oraz podsumowania  całości fazy konkursów wniosków 2014-2020 wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach i działaniach promocyjno-upowszechniających. Planowanym są m.in. galerie zdjęć, publikacje w prasie i mediach, ewentualnie zawodowe kalendarze roczne z użyciem wybranych zdjęć.

Termin przesyłania zgłoszeń  do p. Iwony Gawor (igawor.zstnr2@gmail.com): od 14 maja do 21 czerwca 2021 r.

Regulamin oraz wzory obowiązujących zgód dostępne są na stronie https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/power-foto/ . 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/power-foto/ .

Zachęcam do sprawdzenia swoich zasobów zdjęć projektowych oraz do udziału w Konkursie!