Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.
Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników Konkursu w Programie.
Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać poprzez Formularz zgłoszeniowy zdjęcie prezentujące (w dowolny sposób) zawód, który odbywał staż/szkolenie w ramach realizacji projektu. Zgłoszenie jest ważne w momencie przesłania wymaganych zgód do FRSE. Szczegóły tutaj