Ogłaszamy ostatni nabór do projektu „Śląskie. Zawodowcy” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik fotografii i multimediów oraz technik pojazdów samochodowych. 

Na zgłoszenia uczniów, którzy ukończyli 16 lat i uczęszczają do technikum oraz chcą wziąć udział w szkoleniach czekamy do 20.09.2022 Liczba miejsc ograniczona. Szkolenie kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, który potwierdza nabycie  kompetencji zawodowych. Szkolenie będzie się odbywało online

Aby wziąć udział w projekcie należy:
– zapoznać się z regulaminem projektu (pobierz)
– złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny (pobierz) w sekretariacie szkoły do 20 września 2022 r.
– potwierdzić chęć udziału w projekcie do 7 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji
– złożyć oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)

Regulamin projektu oraz druk formularza rekrutacyjnego i wzór umowy są dostępne na stronie projektu Śląskie. Zawodowcy, (https://zawodowcy.slaskie.pl/content/dokumenty-do-pobrania)

Dodatkowych informacji udzielają:

  • pani Aleksandra Migula – szkolny specjalista ds. szkoleń

pani Iwona Gawor – kontakt przez Messengera