Nasza Szkoła nadal bierze udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik fotografii i multimediów oraz technik pojazdów samochodowych. 

Czekam na zgłoszenia uczniów klas II i III technikum, chętnych wziąć udział w szkoleniach do 25.01.2021r. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, który potwierdza nabycie kompetencji zawodowych, społecznych lub językowych. Szkolenie będzie się odbywało online. Uczniowie, którzy wezmą udział w szkoleniach językowych będą mieli pierwszeństwo w rekrutacji na wyjazd na projekt do Wielkiej Brytanii w listopadzie.

Rekrutacja na staże odbędzie się w późniejszy terminie i zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły.

Aby wziąć udział w projekcie należy:
– zapoznać się z regulaminem projektu (pobierz)
– złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny (pobierz) w sekretariacie szkoły do 25 stycznia 2021 r.
– potwierdzić chęć udziału w projekcie do 7 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji
– złożyć oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)

Regulamin projektu oraz druk formularza rekrutacyjnego są dostępne w sekretariacie szkoły.

Pozostałe dokumenty znajdują się na stronie projektu Śląskie. Zawodowcy

Dodatkowych informacji udzielają:

  • pani Iwona Gawor – szkolny specjalista ds. szkoleń