Przydatne informacje:

Pamiętajcie! Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty. Koniecznie zabierzcie ze sobą dowód osobisty!

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych)

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (operator obrabiarek skrawających)

MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych (lakiernik)

AU.20 Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca)

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (fryzjer)

AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu (fotograf)

TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich (piekarz)

 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów (kucharz)

Część praktyczna:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Lista zdających (Technikum Samochodowe): zamieszczona jest na klasowym dysku Google.

Data: 23 i 24 czerwca 2021 ( terminy i godziny dla poszczególnych uczniów rozpisano na dysku Google)

Miejsce:
Bytomski Ośrodek Edukacji (ośrodek egzaminacyjny)
Zespół Pracowni Samochodowych
ul. Żeromskiego 42, Bytom
tel. 323888032

Część praktyczna:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Lista zdających (Szkoła Branżowa): zamieszczona jest na klasowym dysku Google.

Data: 28 czerwca 2021 godzina 16:00

Miejsce:
Centrum Kształcenia Zawodowego, Pracownia samochodowa
ul. Tunkla 147, Ruda Śląska 41-707
tel. 322487380

Część praktyczna:

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (fryzjer) zamieszczona jest na klasowym dysku Google.

Data: 29 czerwca 2021 godzina 9:00

Miejsce:
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Hallera 6, Ruda Śląska 41-709
tel. 322487380

Część praktyczna:

AU.20 Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca) zamieszczona jest na klasowym dysku Google.

Data: 30 czerwca 2021 godzina 16:00

Miejsce:
Centrum Kształcenia Zawodowego
Planty Kowalskiego 3, Ruda Śląska 41-709
tel. 322487380

Część praktyczna:

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów (kucharz) zamieszczona jest na klasowym dysku Google.

Data: 29 czerwca 2021 godzina 16:00

Miejsce:
Technikum Gastronomiczne
ul. Katowicka 64, Chorzów 41-500
tel. 322411725