Zespół Szkół Technicznych nr 2
im. M. Batko
w ChorzowieZespół Szkół Technicznych nr 2

Bazy danych - Access, materiały do nauki obsługi i efektywnego wykorzystania programu:MS Access

Wiedza niezbędna do zdania egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzającego z przedmiotu Technologia informacyjna.

Wybierz:

Pytania + odpowiedzi

lub

Pytania, bez odpowiedzi