http://www.zstnr2.pop.pl/

:: Zawody łyżwiarskie
Wiadomość dodana przez: ewa (2017-12-02 14:08:54)


Regulamin

Świątecznych Zawodów Łyżwiarskich
dla szkół ponadgimnazjalnych


Data: 7 grudnia 2017 r.
Miejsce: lodowisko MORiS, ul. Katowicka 6
Godzina: 10:00
Drużyna: 3 zawodniczki i 3 zawodników


Zgoda na udział w zawodach:
Nauczyciel powinien posiadać ze sobą imienną listę zawodników dopuszczonych przez dyrekcję swojej szkoły do startu oraz pisemne zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział uczniów w zawodach. Osoby bez zgody rodziców nie będą dopuszczone do zawodów.

Konkurencje:
Wszystkie konkurencje wykonywane są na czas ze względu na to, iż w jednej serii maksymalnie mogą brać udział trzy reprezentacje szkół.

Klasyfikacja końcowa:
O kolejności miejsc decyduje suma czasów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach.
 1. Ubieramy Świętego Mikołaja.
  Jedna osoba z drużyny ustawia się na półmetku – pełni rolę Mikołaja. Pozostali zawodnicy ustawieni są na linii start – meta. Każdy zawodnik ma jedną część garderoby Mikołaja: czapka, szalik, rękawiczka, rękawiczka, miotła. Każdy zawodnik jedzie po linii prostej do Mikołaja, tam zakłada mu swoją część garderoby, a następnie powraca na linię start-meta. Ostatni zawodnik powraca na linię start – meta z Mikołajem. Konkurencja kończy się w momencie gdy Mikołaj przetnie linię mety.

 2. Slalom z miotłą.
  Wszyscy zawodnicy ustawieni są na linii start – meta. Na trasie wyścigu ustawione są pachołki. Zadaniem każdego zawodnika jest pokonanie slalomem dystansu do półmetka, jadąc przodem z miotłą prowadząc krążek. Powrót następuje po linii prostej.

 3. Rozsypane prezenty.
  Wszyscy zawodnicy ustawieni są na linii start – meta. Jeden z zawodników trzyma kosz (wiadro). Pozostali zawodnicy startują po kolei. Na półmetku, na tafli lodu rozsypane są woreczki – 5 na każdą z drużyn. Zawodnik startuje, jedzie po linii prostej, zabiera woreczek, powraca po linii prostej do linii start – meta, gdzie wrzuca woreczek do kosza i daje sygnał do startu kolejnemu zawodnikowi. Konkurencja kończy się w momencie, gdy w koszu znajdzie się 5 woreczków.

 4. Sztafeta z workiem.
  W jednej serii konkurencji biorą udział reprezentacje dwóch szkół. Reprezentacje ustawione są po przeciwnych stronach lodowiska. Zawodnicy startujących drużyn ustawieni są wewnątrz okręgu po którym przebiega konkurencja. Na sygnał sędziego pierwsi zawodnicy z drużyn jadą dookoła lodowiska z workiem Mikołaja w ręku. Po ukończeniu jednego okrążenia przekazują worek drugiemu zawodnikowi ze swojej drużyny w miejscu skąd odbywał się start. Konkurencję kończy ostatni zawodnik z drużyny, który zakończy swoje pełne okrążenie.adres tej wiadomości: http://www.zstnr2.pop.pl//news.php?id=2914