http://www.zstnr2.pop.pl/

:: Mechanika techniczna-prezentacje
Artykuł dodany przez: krzysztof (2005-03-02 10:33:09)


Prezentacje z mechaniki technicznej

Na tej stronie będziecie mogli pobierać prezentacje i materiały pomocnicze do nauki mechaniki technicznej. Na razie zamieszczam prezentacje z zajęć które już się odbyły. Sukcesywnie dokładane będą następne.Niektóre z prezentacji zostały zrobione przez waszych kolegów i wymagają poprawek.Znajdziecie więc pole do popisu - na ocenę oczywiście.
Na razie pobrać możecie zobaczyć następujące prezentacje:
 1. Podział wielkości mechanicznych.
  Podział wielkości w ujęciu mechaniki technicznej, przypomnienie o cechach tych wielkości.
 2. Działanie na wektorach
  Przypomnienie podstawowych działań na wektorach w więc dodawania i odejmowania wektorów, dzielenia i mnożenia wektorów przez skalar.
 3. Ogólne wiadomości o siłach.
  Definicja siły, rodzaje sił i układów sił.
 4. Rzut siły na oś.
  Definicja rzutu siły, szczególne przypadki rzutowania.
 5. Więzy i reakcje więzów.
  Pojęcie więzów i reakcji więzów, ciało swobodne i nieswobodne, przykłady podpór stałych i ruchomych
 6. Analityczne składanie płaskiego zbieżnego układu sił.
  Rachunkowy sposób składania sił zbieżnych
 7. Wykreślne składanie płaskiego zbieżnego układu sił.
  Wykreślne składanie sił zbieżnych metodą wieloboku sznurowego.
 8. Warunki równowagi płaskiego zbieżnego układu sił.
  Analityczne i wykreślne warunki równowagi zbieżnego układu sił.
 9. Składanie dowolnego układu sił.
  Składanie dowolnego i rownoległego układu sił metodą wieloboku sznurowego.
 10. Warunki równowagi płaskiego dowolnego układu sił.
  Analityczne i wykreślne warunki równowagi dowolnego układu sił.
 11. Moment siły względem punktu.
  Pojęcie momentu siły i jego cechy, twierdzenie o momencie głównym.
 12. Wyznaczanie reakcji belek.
  Pojęcie belki w mechanice technicznej, analityczne i wykreślne wyznaczanie reakcji.
 13. Środek ciężkości linii i figur płaskich.
  Pojęcie środka ciężkości, środek ciężkości linii i figur płaskich.
 14. Moment statyczny.
 15. Naprężenia normalne i styczne.
  Definicje naprężeń, sposoby obliczania


Artykuł opracowany dnia 03-03-2005 dla ZST nr 2 w Chorzowie przez K.Tr.
Zamieszczony w serwisie dnia 03-03-2005 przez K.Tr.
adres tego artykułu: http://www.zstnr2.pop.pl//articles.php?id=35