Zapraszamy na rajd rowerowy do Rezerwatu „Las Murckowski” w ramach XIII Jesiennych Spotkań Rodzinnych, który odbędzie się 20 października 2018 roku. Zbiórka o godzinie 9.15 przy „Żyrafie” w Parku Śląskim, gdzie nastąpi wspólny wyjazd pod opieką przodowników turystyki kolarskiej PTTK „WAGABUNDA” w Katowicach. Trasa łatwa około 40 km, tempo turystyczne. Na miejscu ognisko i pieczenie kiełbasek, konkursy (wpisowe 3 zł). Powrót na miejsce zbiórki między 14:30 – 15.00. Więcej informacji na stronie internetowej www.wagabunda.katowice.pl oraz na gazetce szkolnej. Zainteresowanych wyjazdem prosimy o zgłoszenie się do pana Adama Lichoty lub pani Izabeli Kałuży.

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników rajdu zaleca się jazdę w kaskach rowerowych. (IK)