Regulamin gry Escape Room 

 1. Postanowienia ogólne:
 • regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Grze;
 • organizatorem Gry jest Zespół Szkół Technicznych nr 2 z siedzibą w Chorzowie przy ul. Powstańców 6a;
 • udział w Grze jest możliwy od 30 maja br. do końca grudnia br. (z wyłączeniem okresu wakacji i przerwy świątecznej);
 • udział w Grze jest bezpłatny.
 1. Warunki uczestnictwa w Grze;
 • ukończone 14 lat;
 • dokonanie terminu rezerwacji pod numerami telefonów: 606-53-24-91 lub 664-78-11-98;
 • zapoznanie się oraz zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika;
 • przybycie na miejsce 5 min. przed zarezerwowanym terminem;
 • przestrzeganie instrukcji i zaleceń pracowników organizatora Gry. 
 1. Przebieg Gry:
 • w jednym wyznaczonym terminie w Grze może uczestniczyć od 2 do 5 osób;
 • Gra trwa 60 minut;
 • podczas Gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych;
 • uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i urządzeń w miejscu wyznaczonym przez organizatora;
 • organizator może odmówić udziału w Grze grupie, która spóźniła się 15 min.
 1. Zasady bezpieczeństwa:
 • pomieszczenie przygotowano pod względem bezpieczeństwa. Prosimy jednak o szczególną uwagę;
 • przed rozpoczęciem Gry organizator wyjaśnia, które przedmioty uczestniczą w Grze, a które są jedynie dekoracją;
 • w przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu lub zaleceń organizatora, ma on prawo prosić uczestników Gry o opuszczenie terenu obiektu;
 • za ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi uczestnik Gry