Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko
ZAPRASZA
nauczycieli i uczniów klas III szkół gimnazjalnych do udziału w

X CHORZOWSKICH TARGACH EDUKACYJNYCH
21 marca 2018 r.

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Chorzów mgr inż. Andrzeja Kotali
Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu mgr Bożeny Szaramy

I. CELE

 • Zapoznanie uczniów klas III szkół gimnazjalnych z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019,
 • Pomoc i doradztwo w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
 • Promocja talentów.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Targi edukacyjne organizowane są dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych w dniu 21.03.2018 r. tj. środa, w godzinach 8.30 – 14.00, w budynku ZST Nr 2, ul. Powstańców 6a, 41-500 Chorzów,
 • Każda szkoła ponadgimnazjalna, prezentująca swoją ofertę edukacyjną, będzie ulokowana w odrębnym pomieszczeniu klasowym w celu jak najlepszej komunikacji i przepływu informacji między wystawcami a odwiedzającymi, uniknięcia chaosu informacyjnego, przekrzykiwania się,
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych będą mieć możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną w spokojnej i przyjaznej atmosferze pomieszczenia klasowego, a nie dużej i głośnej hali wystawowej,
 • Indywidualny kontakt ucznia szkoły gimnazjalnej z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej umożliwi uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące prezentowanych ofert,
 • W czasie targów każda szkoła ponadgimnazjalna będzie mieć możliwość promocji swoich talentów szkolnych w ramach przydzielonego pomieszczenia klasowego w celu nakreślenia kierunków rozwoju kulturalnego placówki oświatowej i zainteresowania nimi uczniów szkół gimnazjalnych.

III. PLAN

Odwiedzanie punktów wystawowych – sal lekcyjnych, w których poszczególne szkoły ponadgimnazjalne będą prezentować swoją ofertę edukacyjną wg ustalonego porządku.

IV. ZGŁOSZENIA

 • Warunkiem wzięcia udziału w targach jest zgłoszenie uczestnictwa klasy/grupy do 16.03.2018 r. tj. piątek. Liczy się kolejność zgłoszeń,
 • Udział w targach jest BEZPŁATNY,
 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: tel. 500 707 719 lub 32 2410129 lub przez wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej (do pobrania),
 • Zgłoszenie powinno zawierać:

1. nazwę szkoły,
2. telefon kontaktowy,
3. adres email,
4. ilość uczniów/klas/grup,
5. imię i nazwisko nauczyciela pełniącego opiekę nad grupą,
6. godzinę przybycia na targi (poniżej).

 • Każda grupa musi określić godzinę przybycia na targi. Oto propozycje:

1) 8.30
2) 9.30
3) 10.30
4) 11.30
5) 12.30