Maciek Kamiński, uczeń klasy IVAT, wziął udział w konkursie fotograficznym „1618-1918. Miejsca pamięci na Górnym Śląsku” organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Zadaniem uczestników było udokumentowanie śladów wydarzeń historycznych z tego okresu.
Uczeń zrobił zdjęcia kapliczki „Pod lipami” w Lędzinach. Według przekazów została postawiona na miejscu mogiły żołnierzy szwedzkich stacjonujących i walczących na tych terenach w okresie wojny trzydziestoletniej. Legenda donosi też, że straszyły tam duchy pomordowanych żołnierzy szwedzkich. Ta mała budowla sakralna jest bardzo skromna. Została postawiona pośród pól, po jej bokach rosną okazałe lipy.
W opisie pracy Maciek wykorzystał książkę Karola Miarki „Szwedzi w Lędzinach. Powieść górnoszlązaka z 30 letniej wojny”, która została wydana w 1868 roku w Piekarach. (AZ)
Gratulujemy udziału!!!
Oto zdjęcia pracy Maćka: