Organizacja Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży wysłała do naszej szkoły dużą ilość egzemplarzy rozmówek polsko-niemieckich „Spróbuj po niemiecku”. Książki otrzymają wszyscy uczestnicy projektu „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dziękujemy za wsparcie merytoryczne. (AZ)