Biblioteka Szkolna organizuje konkurs adresowany do wszystkich uczniów ZST nr 2, na przygotowanie prezentacji multimedialnej o Bibliotece Szkolnej. Hasłem konkursu jest:

„Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”

Regulamin Konkursu:

  • uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonania prezentacji (minimum 10 slajdów);
  • prezentacja może być wykonana w dowolnym programie;
  • na pierwszym slajdzie należy podać imię, nazwisko i klasę;
  • konieczne jest dołączenie elementów graficznych, można dodać podkład muzyczny, fragmenty filmów, itp.;
  • prezentacje należy dostarczyć na pendrive, płycie CD/DVD, wysłać pocztą e-mail lub udostępnić;
  • termin przyjmowania prac upływa 11 czerwca br.;
  • prace można składać w bibliotece szkolnej lub u nauczycieli informatyki.

Na laureatów czekają nagrody. Laureaci otrzymają również pozytywną ocenę przedmiotową oraz pozytywną uwagę, która będzie miała wpływ na ocenę z zachowania.