28 listopada br. w naszej szkole odbyły się warsztaty „Od węgla do słońca. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania w wizji zielonego Górnego Śląska” prowadzone przez pracowników Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Wzięli w nich udział uczniowie klas: III a, II AT i IV AT pod opieką Pani Mirosławy Król. Podczas warsztatów podjęto temat wydobycia węgla, transformacji środowiskowej, społeczno-kulturowej oraz kryzysu ekologicznego. Zastanawialiśmy się nad przyszłością naszych miast, ich zrównoważonym rozwojem oraz sposobami ocalenia dziedzictwa postindustrialnego. (AZ)