Zespół Szkół Technicznych Nr 2 w Chorzowie wraz z Koloryzacje.com
serdecznie zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas siódmych szkół podstawowych
do udziału w konkursie Mały kreator
„W bajkowej krainie”,
który odbędzie się 21 maja 2018 r.

 

REGULAMIN KONKURSU
„MAŁY KREATOR”
„W bajkowej krainie”

1. ORGANIZATORZY
Konkurs organizowany jest przez:
• Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie,
• Koloryzacje.com, Wójciak Maciej.

2. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz klas siódmych szkół
podstawowych. Uczestnicy konkursu tworzą 3-osobowe zespoły w składzie:
• modelka/model – pokaz kreacji na wybiegu,
• fryzjer – wykonanie fryzury zgodnej z tematyką konkursu oraz prezentacja kreacji,
• stylista/wizażysta – przygotowanie stroju oraz makijażu, prezentacja kreacji.

3. CELE KONKURSU
• Motywowanie uczniów do podejmowania twórczych działań,
• Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów,
• Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
• Stworzenie możliwości prezentacji kreatywności uczniów.

4. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs składa się z trzech etapów:
etap I – przygotowanie stroju i makijażu (60 minut),
etap II – wykonanie fryzury (60 minut),
etap III – prezentacja kreacji, przedstawienie pomysłu.

Konkurs przebiega według następującego harmonogramu:
• 8.30 – rejestracja uczestników,
• 8.50 – losowanie stanowisk,
• 9.00 – próba wstępna modelek przed pokazem,
• 9.30 – 10.30 – przygotowanie modelek (makijaż i kreacja),
• 10.30 – 11.30 – wykonanie fryzur,
• 11.40 – ocena dwóch pierwszych etapów przez komisję,
• 11.50 – pokaz oraz ocena prezentacji kreatora (trzeciego etapu),
• 12.30 – zakończenie.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
• W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas siódmych szkół podstawowych.
• Jedną szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 zespoły.
• Uczniowie przybywają do miejsca organizacji konkursu wraz z opiekunem.
• Do obejrzenia pokazu kreacji w auli szkolnej o godz. 11.50 (III etap konkursu) zapraszamy wszystkich uczniów.
• Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą tradycyjną, pozostawić w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 w Chorzowie lub przesłać skan zgłoszenia na adres zstnr2@zstnr2.pop.pl

6. TERMINARZ KONKURSU
• Zgłoszenia należy przesłać do 14 maja 2018 r.
• Konkurs odbędzie się 21 maja 2018 r., rozpoczęcie o godzinie 8.30.

7. NAGRODY
• Laureaci konkursu otrzymają nagrody I, II i III stopnia.
• Decyzje Komisji Konkursowej dotyczące przyznawanych nagród są ostateczne.

8. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU KONKURSU
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników niezależnie od zajętego przez uczestników miejsca.

9. INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 241 01 29 lub pocztą elektroniczną zstnr2@zstnr2.pop.pl
Zachęcamy do przyprowadzenia zespołu kibiców, którzy zajmą miejsca na widowni.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania