Już piątek! Czas tak szybko ucieka. Uczestnicy projektu od poniedziałku wiele się już nauczyli. W warsztatach samochodowych każdego ucznia prowadzi wyznaczony opiekun. Wspólnie wykonują niezbędne czynności, rozwijając przy tym umiejętności językowe. Uczniowie fantastycznie ze wszystkim sobie radzą, wracają z praktyk zmęczeni i jednocześnie zadowoleni. Dominik, Kamil, Filip i Piotr swoje umiejętności zdobywają w Denzel Klagenfurt St. Veiterstraße.