Przygotowanie językowo – kulturowe
Projekt „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery” nr 2018-1-PL01-KA102-048280 dofinansowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez FRSE ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
1 grudnia (sobota), godz. 9.00 – 13.00, sala nr 18
6 grudnia (czwartek), godz. 16.00 – 18.00, sala nr 18
13 grudnia (czwartek), godz. 16.00 – 18.00, sala nr 18
20 grudnia (czwartek), godz. 16.00 – 18.00, sala nr 18