Zebranie

Spotkanie z rodzicami uczniów uczestniczących w projekcie „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery” odbędzie się 7 lutego (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 18 (I piętro).

Prosto z Warszawy!

Organizacja Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży wysłała do naszej szkoły dużą ilość egzemplarzy rozmówek polsko-niemieckich „Spróbuj po niemiecku”. Książki otrzymają wszyscy uczestnicy projektu „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dziękujemy za wsparcie merytoryczne. (AZ)

Czytaj dalej >>

Harmonogram

Przygotowanie językowo – kulturowe
Projekt „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery” nr 2018-1-PL01-KA102-048280 dofinansowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez FRSE ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

17 stycznia (czwartek), godz. 16.00 – 18.00, sala nr 18
24 stycznia (czwartek), godz. 16.00 – 18.00, sala nr 18
31 stycznia (czwartek), godz. 16.00 – 18.00, sala nr 18
2 lutego (sobota), godz. 9.00 – 13.00, sala nr 18

Harmonogram

Przygotowanie językowo – kulturowe
Projekt „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery” nr 2018-1-PL01-KA102-048280 dofinansowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez FRSE ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
1 grudnia (sobota), godz. 9.00 – 13.00, sala nr 18
6 grudnia (czwartek), godz. 16.00 – 18.00, sala nr 18
13 grudnia (czwartek), godz. 16.00 – 18.00, sala nr 18
20 grudnia (czwartek), godz. 16.00 – 18.00, sala nr 18

Czytaj dalej >>

Zebranie

ZEBRANIE
osób zakwalifikowanych do projektu
oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej
czwartek, 29 listopada 2018 r.
godz. 12.45, sala nr 18

Czytaj dalej >>

Przygotowania do wyjazdu

Już w marcu grupa 25 osób wyjedzie na staż do Austrii! Przed wyjazdem uczniowie odbędą szkolenie BHP, pedagogiczne, językowe i kulturowe. W realizację projektu zaangażowali się również nauczyciele naszej szkoły. Pani Aleksandra Zdaniewicz o naszych planach poinformowała Ambasadę Austrii w Warszawie, Instytut Austriacki w Warszawie oraz Informację Turystyczną w Klagenfurt. W odpowiedzi wymienione instytucje przekazały szkole różnorodne materiały tj.: mapy, plany, książki i podręczniki, które pozwolą naszym uczniom w przygotowaniach do wyjazdu. Dziękujemy!

Czytaj dalej >>

Rekrutacja już trwa!

Nabór do projektu „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” już się rozpoczął! Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, którzy kształcą się w zawodzie technik pojazdów samochodowych lub mechanik pojazdów samochodowych. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie do 20 listopada 2018 r. Dodatkowe informacje zamieszczone są w gablocie szkolnej na I piętrze oraz na szkolnej stronie internetowej – logo Funduszy Europejskich po prawej stronie. Wszelkie pytania można kierować do pani Ewy Kałuckiej.

Czytaj dalej >>