4 kwietnia br. przekazaliśmy ubrania oraz zabawki do wspólnoty chrześcijańskiej działającej na terenie Chorzowa. Dziękujemy darczyńcom: pani Iwonie Gawor, pani Agnieszce Kosior oraz panu Eugeniuszowi Ludzie. (AZ)